E-maile:
współpraca biznesowa – Marcin Dobkowski (m.dobkowski[at]inanna.pl)

współpraca recenzencka – Ewelina Nawara (e.nawara[at]inanna.pl)
sekretarz redakcji – Krzysztof Hoffmann [k.hoffmann@inanna.pl]

Adres korespondencyjny:
Wydawnictwo Inanna
Kormoranów 126
85-432 Bydgoszcz
NIP 953-216-32-79, REGON 340646931, CEDIG 108957